Usluge

Usluge koje vam nudimo

Igrajmo se sa idejama. Probudimo kreativne potencijale. Istražimo nešto novo.

Marketing

Svaka potreba Vašeg biznisa za nas predstavlja novi cilj. Za ostvarenje tog cilja, neophodan je dobar marketing.

Dizajn

U digitalnom svetu, u kome posluje stotine hiljada kompanija, pozicioniranje Vašeg brenda mora pratiti unikatan vizuelni identitet

Produkcija

Ovo je jedna od ključnih prednosti svih uspešnih brendova. Trudimo se da ona bude osnov našeg celokupnog rada.

Kako da budete vidljiviji?

 Postoji mnogo odgovora na postavljeno pitanje, ali ono što je sigurno za doba u kom živimo je da, ako Vas nema na internetu, Vi gotovo kao i da ne postojite.

 

Naš tim se vodi kvalitetnom analizom trenutnog stanja, dobrim marketing planom, kreativnim pristupom promotivnim aktivnostima, kao i redovnom komunikacijom sa tržištem i klijentima, što po nama i predstavlja osnov za uspešno poslovanje, tj. dobar osnov za  ostvarenje veće vidljivosti na internetu.

Sigurno ste zadovoljni svojim radom, obimom prodaje, ali Vi nesvesno stagnirate. Zašto Vaše poslovanje ne bi doživelo da bude vidljivo na internetu? Ne samo što ćete putem adekvatnog, prilagođenog i profesionalnog pristupa na internetu ostvariti mnogobrojne benefite, već ćete Vaše poslovanje uspešno preneti i na buduće generacije.

Statistika govori da 94% preduzeća smatra da im je digitalna tranformacija otvorila nove vidike i pospešila njihovo poslovanje. Čak 7 od 10 kompanija je plasirala na internetu barem jedan digitalni projekat.

Zato budite otvoreni da Vašem poslovanju pružite šansu.

Paketi u ponudi

Start paket

Idealan za start-up biznise
89 Mesečno
 • 3 posta nedeljno (12 mesečno)
 • 3 storija nedeljno ( 12 mesečno)
 • 3 promene na sajtu nedeljno (12 mesečno)
 • Opis i hashtagovi za svaku objavu (12 mesečno)
 • Konsultacije
 • Izveštaj

Biznis medium

Namenjen srednjim preduzećima
159 Mesečno
 • 4 posta nedeljno (16 mesečno)
 • 5 storija nedeljno (20 mesečno)
 • 2 videa ili animacije od 15 sekundi mesečno
 • Opis i hashtagovi za svaku objavu
 • Konsultacije
 • Izveštaj

Biznis Premium paket

Kvalitetno rešenje za velike korporacije
299 Mesečno
 • 6 posta nedeljno (24 mesečno)
 • 12 storija nedeljno (48 mesečno)
 • 6 promena na sajtu nedeljno (24 mesečno)
 • Profesionalni opis za svaku objavu
 • 4 videa ili animacije mesečno
 • Analitika
 • Akcijske kampanje do 2 mesečno
 • Targetiranje
 • Konsultacije
 • Izveštaj

U koliko ponuđeni paketi ne odgovaraju Vašoj biznis ideji, kontaktirajte nas i mi ćemo personalizovati pakete u skladu sa Vašim potrebama.

Počnimo sa izgrdnjom vašeg brenda

Nudimo vam sve što je potrebno da biste pomogli svom poslu.

Prikupljanje informacija

U razgovoru sa vama, dolazimo do zajedničkih zaključaka o bitnim informacijama koje su glavni oslonac i poluga vašeg poslovanja, a koje će nama služiti za dalji razvoj adekvatnih marketing strategija.

Analiza situacije

Zajedno sa vama definišemo i utvrđujemo trenutno stanje vašeg poslovanja i izdvajamo glavne konkurente. U sklopu ovog koraka se detaljno definiše SWOT analiza, tj. interne slabosti i snage, kao i eksterne prilike i pretnje. Takođe, po potrebi definišemo i PEST analizu
( ekonomske, socijalne, tehničko-tehnološke faktore).

Definisanje ciljne grupe

Istraživanjem i analizom informacija, izrađujemo profil Vašeg idealnog kupca i na osnovu njegovog svakodnevnog ponašanja i navika, utvrđujemo koje kanale treba izdvojiti kao primarne, na osnovu kojih plasiramo adekvatan sadržaj.

Digitalni alati

Na osnovu prethodnih utvrđenih stavki, biramo adekvatne kanale za plasiranje sadržaja u koje spadaju: Search Marketing (SEO i PPC), društveni marketing, Google Ads , kao i tradicionalni marketing koji podrazumeva prilagođavanje i osmišljavanje sadržaja za radio, televiziju, bilborde, štampani materijal i štampane medije.

Postavljanje ciljeva

Naš tim postavlja ciljeve koji su specifični, merljivi, spremni za akciju, relevantni i vremenski ograničeni.

Akcioni plan

Zavšni korak podrazumeva raspored aktivnosti. On obuhvata akcije koje treba realizovati, potrebne resurse kao i vremenski rok. Ovde definišemo i mini-strategije za društvene mreže.

Angažujte nas

Napravimo internet boljim mestom

Kontaktirajte nas